warenumtausch

 
 
Homepage > Warenumtausch
 

Warenumtausch

Internetový obchod gundogstore.sk Vám ponúka dve možnosti ako odstúpiť od zmluvy a vrátiť nevyhovujúci tovar.

Odstúpenie od zmluvy výmenou za iný tovar

Vy nám zašlete tovar na výmenu a výsledný cenový rozdiel bude vzájomne započítaný a vysporiadaný formou doplatku alebo vrátenia na Váš účet. Ak ste spolu s tovarom, ktorý vymieňate za iný, dostali aj darček, nemusíte ho vrátiť ako v prípade štandardného odstúpenia od zmluvy. Darček si tak môžete ponechať.

Postup pri výmene tovaru za iný

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy výmenou tovaru nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
Adresa: FIREDOG, s.r.o., Na Barine 787, 908 77 Borský Mikuláš, Telefón: +421 911 521 821, e-mail: vymena@gundogstore.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár pre výmenu tovaru. Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak Vašu zásielku nebude možné správne identifikovať.
Stiahnite si a vyplňte formulár pre vrátenie tovaru:

Formulár pre výmenu tovaru v PDF

Tovar zašlite na adresu:

FIREDOG, s.r.o.

Na Barine 787

908 77 Borský Mikuláš

Slovenská republika

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

  • tovar, ktorý bol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.
Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voll (Desktop) Version